OBVLADOVANJE ORGANIZACIJSKIH TVEGANJ

Whitepaper

Kako s pomočjo certifikacije sistemov vodenja, obvladovati organizacijska tveganja?

Jun. 17 2019

Podjetja se danes srečujejo z večjim tveganjem kot kdajkoli prej. Digitalizacija sredstev, izdelkov in storitev je razširila trge in ustvarila ogromne priložnosti - hkrati pa ogrozila informacijsko varnost. Vlade po vsem svetu so uvedle stroge predpise o vprašanjih, ki segajo od varstva podatkov do podkupovanja in korupcije. Tradicionalne grožnje neprekinjenemu poslovanju, na primer

prekinitve pri izvajanju javnih služb, so se zaradi naše odvisnosti od digitalnih mrež

skokovito povečale. Organizacije navadno upravljajo s tveganji, ki jih razumejo, na primer finančno, gospodarsko in poslovno tveganje. A nastajajoča, kompleksna narava drugih groženj, posebej tistih, ki so povezane s podatki, premoženjem in ljudmi, pogosto povzroči, da se ta tveganja izmuznejo nadzoru številnih menedžerjev.

- Na podlagi 30-letnih izkušenj s sistemom usposabljanja in certificiranja sistemov vodenja, ta priročnik opisuje pristop Bureau Veritas k upravljanju s tveganji za organizacije z uporabo nove generacije mednarodnih standardov za nastajajoča tveganja.

- V svojo organizacijo vključite proaktivno kulturo upravljanja s tveganji, da prepoznate kritične nevarnosti in ukrepate ob njih ter izkoristite ključne priložnosti.

- Zagotovite si ugled in povečate zaupanje interesnih skupin, tako da upoštevate predpise in izboljšate upravljanje in poročanje.

- Izboljšajte učinkovitost in varnost, povečajte organizacijsko učinkovitost, odpornost in donosnost naložb v sredstva ter izboljšajte preprečevanje izgub in upravljanje incidentov.

Izpolnite obrazec za prenos dokumenta: