SA 8000 POVEČAJTE UGLED SVOJE ORGANIZACIJE S KOMUNICIRANJEM DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

SA 8000
POVEČAJTE UGLED SVOJE ORGANIZACIJE S KOMUNICIRANJEM DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

POSLOVNI IZZIV

Sedanje globalno poslovno okolje spodbuja organizacije, da razmislijo o polnem socialnem in etičnem vplivu svojih poslovnih dejavnosti in politik. Organizacije, ki so sposobne dokazati odgovoren pristop k širšim družbenim in etičnim vprašanjem, bodo pridobile pomembno konkurenčno prednost in navdihnile zaupanje zainteresiranih strani, kot so stranke, vlagatelji, lokalna skupnost in potrošniki.

Socialna vprašanja, kot so delo otrok, prisilno delo in diskriminacija, od organizacij zahtevajo, da ne upoštevajo samo svojega neposrednega vpliva, ampak tudi vpliv svoje celotne dobavne verige.

REŠITEV

Kaj je SA 8000?

SA8000 je prvi standard na tem področju. Še posebej je združljiv s standardi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in temelji na konvencijah Mednarodne organizacije dela (ILO), Splošne deklaracije o človekovih pravicah in Konvencije ZN o otrokovih pravicah. Svetovno priznano certificiranje po standardu SA 8000 vključuje razvoj in revizijo sistemov vodenja, ki spodbujajo družbeno sprejemljive delovne prakse in prinašajo koristi celotni dobavni verigi.

NAŠ PROCES CERTIFICIRANJA

Ključni koraki v procesu certifikaciranja so:

 • Opredelitev področja certificiranja;
 • Predpresoja (neobvezno); analiza vrzeli in diagnoza vašega trenutnega položaja glede na zahteve standarda;
 • Priprava na presojo: srečanje in / ali posvetovanje z nevladnimi organizacijami in sindikati, da bi zbrali informacije v zvezi s kontekstom organizacije;
 • Začetna presoja za preverjanje dokumentacije sistema vodenja (zakonodaja in predpisi, ki se uporabljajo…);
 • Certifikacijska presoja (izdaja certifikata);
 • Kontrolna presoja za spremljanje nenehnih izboljšav;
 • Ponovno certificiranje po treh letih po uspešno opravljeni recertifikacijski presoji.  Po vsakem koraku dobite preprosto in popolno poročilo, ki vaši organizaciji omogoča nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja družbene odgovornosti.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 • Strokovnost

  Bureau Veritas je vodilna certifikacijska hiša na svetu na področju certificiranja družbene odgovornosti. Januarja 1999 je Bureau Veritas pridobil akreditacijo za certificiranje sistemov vodenja družbene odgovornosti po standardu SA8000.

 • Prepoznavnost

  Bureau Veritas je član svetovalnega odbora SA8000.

 • Omrežje

  Delujemo v več kot 100 državah. S to globalno prisotnostjo lahko svojim odjemalcem ponudimo dvojno prednost, ki sestoji iz internacionalnega znanja združenega z globino lokalnega znanja (jezik, kultura, zakoni, običaji itd.), ki zagotavljajo visoko kakovostno presojo.

 • Poslovno razumevanje

  Naš uspeh temelji na tesnem partnerstvu z našimi odjemlaci, ki je osredotočeno na spodbujanje vaše organizacije: več kot 5.700 usposobljenih presojevalcev zagotavlja storitev certificiranja, ki je pomembna za vašo organizacijo.

 • Znak globalne prepoznavnosti

  Bureau Veritas certifikacijska oznaka je globalno priznan simbol stalne zavezanosti vaše organizacije odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

 • Kombinirane storitve

  Bureau Veritas ponuja možnost kombiniranih certifikatov za paleto priznanih standardov in lahko ponudi celovito rešitev na področju korporativne odgovornosti, ki prinaša doslednost, optimizacijo in učinkovitost.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047