NADZOR PO GRADBENEM ZAKONU

NADZOR PO GRADBENEM ZAKONU

Investitorjem pri gradnji objektov nudimo gradbeni nadzor, ki po GZ zajema opravljanje strokovnega nadzora na gradbišču pri katerem nadzorni inženir preverja ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kakovost izvedenih del, gradbenih proizvodov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki jih izvajalci vgrajujejo v objekt. V okviru gradbenega nadzora se preverja tudi ali se pri izvajanju del spoštujejo projektni roki ter stroškovni okvir gradnje.

Kontaktirajte nas

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49