MERITVE MIKROKLIME IN HRUPA

MERITVE MIKROKLIME IN HRUPA

Zakaj je potrebno meriti parametre mikroklime v delovnem okolju?

Meritve mikroklime se izvajajo z namenom ugotavljanja ugodja delavca na določenem delovnem mestu. Med merjene parametre na delovnem mestu spadajo:

• Toplotno udobje

• Osvetljenost

• Izpostavljenost hrupu

Meritve mikroklime se izvajajo na posameznih delovnih mestih organizacije in morajo ustrezati predpisanim kriterijem, saj jih določajo Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih (UL RS 89/99, 39/05, 43/11), Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011),  Pravilniku o klimatizaciji in prezračevanju stavb (Ur. l. RS št. 42/2002, 105/2002) ter različni standardi.

Toplotno udobje

Namen meritev je ugotavljanje udobja delavca na določenem delovnem mestu in zagotavljanje ukrepov, ki bodo ohranjali kakovostno notranje okolje ter udobje na tem mestu. Za izračun toplotnega udobja se glede na različna delovna mesta meri več parametrov:

• kazalnike toplotno udobje (PMV), kazalnike dela na mrazu (IREQ)  ali kazalnike dela na vročem (WBGT),

• meritev relativne vlažnosti,

• hitrosti gibanja zraka,

• višino temperature zraka (daljše časovno merjenje – monitoring).

Osvetljenost

Z merjenjem osvetljenosti se ugotavlja primernost razsvetljave na posameznem delovnem mestu. Meri se naravno, umetno in kombinirano osvetljenost ter upošteva zahteve delovnega mesta in ali osvetljenost ustreza predpisom (zgoraj našteta zakon in pravilnik) in standardom (EN 12464). Osvetljenost se meri v luxih, ki povedo koliko svetlobnega toka (lumna) pade na ploskev velikosti 1 m2. V izjavi o varnosti z oceno tveganja mora delodajalec pisno določiti zahteve in z obdobnimi meritvami preverjati ustreznost delovnega okolja in preiskati škodljivosti.

Izpostavljenost hrupu

Z merjenjem izpostavljenosti hrupu se ugotavlja, ali je zagotovljena taka raven hrupa, ki ne presega mej (določenih z zakonom in pravilnikom navedenim zgoraj in standardoma: SIST ISO 9612 in SIST ISO 1999). Meritve pokažejo tipično dnevno in tedensko izpostavljenost ter končno raven hrupa. Na podlagi meritev vam nato lahko svetujemo, kako na pravi način obvarovati zdravje vaših delavcev in izboljšati delovne pogoje izpostavljenih delovnih mest. Meritve je potrebno izvajati na 3 leta ali v skladu izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Za več informacij s področja meritev mikroklime v delovnem okolju nas pokličite. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
01 47 57 697

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49