KOORDINACIJA VZD NA GRADBIŠČU

KOORDINACIJA VZD NA GRADBIŠČU

VAŠ IZZIV

Proces gradnje stavb in objektov je na splošno nevaren projekt, med katerim lahko pride do mnogih nesreč. Kompleksne okoliščine, ki vključujejo potencialna tveganja na različnih nivojih, se pojavijo tudi zaradi sočasnega dela različnih podizvajalcev na enem področju.

Da bi poskrbeli za varnost vseh, ki delajo na lokaciji, je potrebno razumeti tveganja in potencialne posledice. Še pomembneje pa je, da s tveganji proaktivno upravljate, da se izognete potencialnim nesrečam.

NAŠE REŠITVE

Kaj obsega koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbišču?

Storitev obsega koordinacijo varnosti in zdravja na gradbišču z namenom zaščite delavcev. Bureau Veritas vam ponuja storitve koordinacije, ki obvladujejo tveganja vse od faze načrtovanja pa do finalnih faz izvedbe projekta. Vse naše storitve koordinacije VZD na gradbišču so v skladu z evropskimi direktivami in z lokalnimi zakonskimi predpisi. Pogosta je zahteva, da koordinacijo VZD na gradbišču opravlja neodvisna stranka, ki ni povezana ne z investitorji niti z izvajalci projekta.

Bureau Veritas predstavlja svetovno prepoznavno organizacijo, ki pogosto nastopa kot neodvisna stranka.

Katere so ključne prednosti?

 • Doseganje skladnost z vsemi relevantnimi predpisi in zahtevami.
 • Zaščitite zdravje in varnost svojih delavcev.
 • Zmanjšajte tveganje za nesreče.
 • Izboljšajte produktivnost na gradbišču.
 • Izkoristite nasvete strokovnjakov za VZD.
 • Prejmite navodila za prihodnje varno upravljanje VZD.

NAŠ PRISTOP

Koordinacija VZD na gradbišču vključuje presojo ključnih faz v procesu gradnje.

Podrobneje izvajamo naslednje storitve:

 • potrditev varnostnih načrtov podizvajalcev pred začetkom dela,
 • usklajevanje istočasnih ali zaporednih dejavnosti izvajalcev z namenom zagotavljanja zaščite zdravja in varnosti,
 • koordinacija aktivnosti na gradbišču, da zagotovimo skladnost pogodbenih partnerjev, podizvajalcev in samozaposlenih delavcev z varnostnimi preventivnimi ukrepi na gradbišču,
 • določitev potrebnih ukrepov za omejitev dostopa za pooblaščene osebe na lokaciji,
 • vodenje poročil o nesrečah (dnevnik),
 • opredelitev potrebnih korakov za odpravo nevarnih situacij in v situacijah resne, neposredne nevarnosti odločitev, da bodo začasno ustavili delo.
 • prepoznavnost

  Bureau Veritas, ustanovljen leta 1828, je vodilna svetovna organizacija, specializirana za storitve VZD in socialne odgovornosti. Certificirani smo za ISO 9001 za vse svoje dejavnosti po vsem svetu, Bureau Veritas pa je sodeloval tudi pri oblikovanju OHSAS 18001, mednarodnega standarda za upravljanje varnosti in zdravja pri delu. Prav tako aktivno sodelujemo s strokovnimi organi ter pomagamo pri razvoju mednarodnih standardov in predpisov.

 • Znanje in strokovnost

  Tehnično znanje in dostopnost lokalnih kvalificiranih timov, ki so sposobni ponuditi usmerjene in vašim potrebam prilagojene informacije, so pogosto cenjeni s strani naših klientov.

 • Omrežje

  Z mrežo 1.400 pisarn in laboratorijev po vsem svetu in s preko 75.000 zaposlenimi v več kot 150 državah so naše storitve na voljo preko 400.000 klientom v različnih panogah po vsem svetu.

Kontaktirajte nas

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49