ISO 22716 DOBRA PROIZVODNA PRAKSA NA PODROČJU KOZMETIČNE INDUSTRIJE

ISO 22716
DOBRA PROIZVODNA PRAKSA NA PODROČJU KOZMETIČNE INDUSTRIJE

POSLOVNI IZZIV

Dobra proizvodna praksa na področju kozmetične industrije (GMP – Good Manufacturing Practices) je eden izmed ključnih stebrov nove evropske zakonodaje na področju kozmetike. Zakonodaja postavlja visoke zahteve v prid potrošnikovi varnosti. Vsi kozmetični izdelki, s katerimi se trguje na področju EU, morajo biti proizvedeni v skladu z načeli GMP, ki jih opisuje tudi mednarodni standard ISO 22716. Zakonodaja zavezuje vse udeležence v oskrbovalni verigi kozmetičnih izdelkov: proizvajalce sestavin in kozmetičnih izdelkov, distributerje in trgovce tako iz evropskih kot tudi drugih držav sveta.

REŠITEV

Kaj sta dobra proizvodna praksa v kozmetični industriji in certifikat ISO 22716?

Dobra proizvodna praksa v kozmetični industriji je skupek praktičnih nasvetov, pravil poslovanja in organizacijskih smernic, posebej osredotočenih na človeške, tehnične in administrativne dejavnike, ki vplivajo na kakovost izdelkov. Cilj dobre proizvodne prakse je določitev dejavnosti, ki vodijo do končnega izdelka, ki ustreza pričakovanim zahtevam, in tako do varnosti izdelkov.

ISO 22716 je standard, ki opisuje dobro proizvodno prakso v kozmetični industriji. Napisan je bil v sodelovanju s strokovnjaki kozmetične industrije in spodbuja uporabo najboljših metod na tem področju. Obseg ISO 22716 ni omejen le na proizvodne dejavnosti, temveč vključuje tudi nadzor, skladiščenje in odpremo.

ISO 22716: Koristi za vašo organizacijo

– Potrditev skladnosti vašega sistema vodenja z novimi zakonskimi zahtevami.

– Pripravljenost na zakonski inšpekcijski nadzor organov, pristojnih za zdravje.

– Dokazilo vašim interesnim skupinam (zastopnikom, uvoznikom, prodajalcem na drobno …), da so vaši postopki in oprema skladni z dobro poslovno prakso.

– Zaupanje potrošnikov.

– Dostop na trge EU in druge svetovne trge.

– Večja učinkovitost poslovanja in privlačnost konkurenčnih trgov.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

  • Strokovno znanje

    Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 izdanimi certifikati. Številne mednarodne reference prihajajo tudi s področja kozmetične industrije.

  • Mednarodna prepoznavnost

    Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification je svetovno priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

  • Mednarodna mreža

    Globalna prisotnost v več kot 100 državah.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047