ISO 14001 PREVERJENO IN DOKAZANO ORODJE ZA UČINKOVITO ZMANJŠEVANJE VPLIVOV ORGANIZACIJE NA OKOLJE

ISO 14001
PREVERJENO IN DOKAZANO ORODJE ZA UČINKOVITO ZMANJŠEVANJE VPLIVOV ORGANIZACIJE NA OKOLJE

POSLOVNI IZZIV

Skrb za okolje izboljša podobo vaše organizacije. Istočasno lahko ustrezno obravnavanje okoljskih vidikov pripomore h gospodarskim koristim in tako poveča konkurenčnost organizacije.

Dokaz o odgovornem pristopu postaja vse pomembnejši nabavni kriterij. Okoljsko ozaveščeni odjemalci raje sklepajo kupčije s sorodno mislečimi organizacijami, torej s takšnimi, ki nazorno prikažejo svoj odnos do okolja prek mednarodno priznanih standardov, kot je ISO 14001.

REŠITEV

ISO 14001: KORISTI ZA VAŠO ORGANIZACIJO

ISO 14001 je del serije mednarodnih standardov, primernih za vsako organizacijo, ki želi nadzorovati vpliv svojega delovanja na okolje. Na podlagi zaporednih korakov načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj (cikel Plan-Do-Check-Act) ISO 14001 podrobno navaja najbolj pomembne zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in spremljanje okoljskih vidikov vsake organizacije; ISO 14001 opisuje, kako voditi in izboljšati celotni sistem ravnanja z okoljem.

Koristi, ki izhajajo iz pridobitve certifikata ISO 14001, vključujejo:

- večje zaupanje kupcev, investitorjev, javnosti in lokalne skupnosti;
- izboljšanje nadzora stroškov s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije;
- zmanjšano tveganje za odškodninsko odgovornost in posledično pocenitev zavarovalnih premij;
- lažja pridobitev raznih dovoljenj za obratovanje.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

METODOLOGIJA

Ključni koraki v našem pristopu so:

 • definiranje področja certificiranja,
 • predpresoja (neobvezno): diagnoza vašega trenutnega stanja v primerjavi z zahtevami standarda,
 • certifikacijska presoja ima 2 koraka:
  - faza 1: pregled pripravljenosti za certificiranje,
  - faza 2: ocena implementacije sistema vodenja v organizacijo (vključno z učinkovitostjo),
 • certifikat je veljaven 3 leta in se ga izda po uspešni presoji v drugi fazi,
 • letne kontrolne presoje za sledenje nenehnih izboljšav, ki so pogoj za ohranjanje veljavnosti certifikata,
 • recertifikacija po 3 letih s celovito presojo.

Po vsakem koraku vam izdamo poročilo, ki vaši organizaciji omogoča nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

ISO 14001 Bureau Veritas Slovenija

Katera področja pokriva standard ISO 14001?

 • Sistemi ravnanja z okoljem;

 • okoljske presoje;
 • okoljske označbe in izjave;
 • analiza življenjskega cikla (LCA);
 • ocena okoljske uspešnosti (učinkovitosti);
 • okoljsko komuniciranje;
 • skladnost z zakonodajnimi in ostalimi zahtevami;
 • nadzorovalno spremljanje emisij toplogrednih plinov (GHG
  Monitoring);
 • izpolnjevanje okoljskih ciljev in vrednotenje učinkov za
  zmanjševanje okoljskih vplivov;
 • nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

 • Mednarodna mreža: Certifikacijska hiša Bureau Veritas Certification deluje v več kot 100 državah po vsem svetu, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.
 • Strokovno znanje: Široka mreža okoljskih presojevalcev iz vsega sveta vam bo z obsežnim poznavanjem okoljskih, tehničnih in zakonskih zahtev omogočila pridobitev certifikata, ki bo pomembno vplival na vašo poslovno uspešnost.
 • Priznanja akreditacijskih teles: Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles.
 • Mednarodna prepoznavnost: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification vam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047