IRIS DOKAŽITE SVOJO VREDNOST KOT ZAUPANJA VREDEN DOBAVITELJ V MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM PROMETU

IRIS
DOKAŽITE SVOJO VREDNOST KOT ZAUPANJA VREDEN DOBAVITELJ V MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM PROMETU

POSLOVNI IZZIV

Kakovost je predpogoj za zanesljiv in varen železniški proizvod. Železniški prevozniki pričakujejo, da bo njihova oskrbovalna veriga ostala konkurenčna in zagotovila dokazane rešitve za vozila, naprave in delovno opremo, ki izpolnjujejo visoke standarde kakovosti.

NAŠE REŠITVE

IRIS je mednarodni standard za železniško industrijo, ki ga vodi UNIFE (združenje evropskih železniških industrij) in ga v veliki meri priznavajo udeleženci v železniškem prometu, kot so proizvajalci sistemov in železniški prevozniki. IRIS kot standard kakovosti se zahteva v Evropi in se razvija v svetovnem merilu na Kitajskem, v Rusiji in drugih azijskih in ameriških državah. Na podlagi mednarodno priznanega standarda ISO / TS 22163: 2017, ki vključuje posebne zahteve za železniška podjetja in standarda kakovosti ISO 9001, IRIS premika mejnik, da postane prvi ISO-tehnični standard.

Cilj IRIS je izboljšati kakovost in zanesljivost železniškega voznega parka, signalizacije in infrastrukture z izboljšanjem celotne dobavne verige.

Komu je namenjen?

Iris standard je primeren tako za proizvajalce  gradbenih delov in individualnih komponent kot za železniške operaterje in proizvajalce tirnih vozil.

KLJUČNE PREDNOSTI

Globalna prepoznavnost

Organizacije z IRIS certifikatom so vključene v podatkovno bazo IRIS certifikatov

Izboljšanje kakovosti

Skozi celotno dobavno verigo

Stroškovno učinkovito

Pridobite tako ISO 9001 in IRIS Certification ™, saj ta temelji na ISO / TS 22163

Prisotnost na trgu

Konkurenčna prednost za delovanje v železniški industriji

Prihranek časa

Namesto številnih posameznih presoj, omogoča eno splošno presojo

NAŠ PROCES CERTIFICIRANJA

Predpresoja: analiza vrzeli med trenutno situacijo in zahtevami standarda.

Certifikacijska presoja:

  1. Stopnja: Pregled pripravljenosti organizacije na certificiranje.
  2. Stopnja: Ocenjevanje izvajanja, vključno z učinkovitostjo sistema upravljanja organizacije; Certifikat, ki je veljaven 3 leta, se izda po zadovoljivih rezultatih 2. stopnje.

Kontrola presoja: zagotovitev, da sistem vodenja še vedno deluje v skladu s standardom.

Recertifikacija: Po 3 letih od prejema certifikata ponovno potrdimo skladnost in učinkovitost sistema vodenja kot celote.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047