IATF 16949

IATF 16949

POSLOVNI IZZIV

Avtomobilska in motociklistična industrija je ena najzahtevnejših na svetu. Proizvajalci avtomobilov od svojih dobaviteljev zahtevajo, da imajo nad svojimi procesi kontrolo, razumejo specifične potrebe kupcev in se osredotočajo na kontinuiran razvoj. Certificiranje po IATF standardu dokazuje, da izpolnjujete zahtevane kriterije ter vas v primerjavi z drugimi dobavitelji postavlja v prednostni položaj.

Kaj je IATF 16949:2016?

IATF 16949:2016 je edini svetovno priznani standard za upravljanje kakovosti in je primeren za katerokoli organizacijo, ki je aktivno vključena v avtomobilsko dobavno verigo. Po prehodu na ISO 9001:2015, je IATF zamenjal ISO/TS 16949:2009. Novi IATF standard je bil objavljen oktobra 2016 s strani the International Automotive Task Force (IATF).

Nova verzija temelji na visokem nivoju strukture, ki izhaja iz ISO 9001:2015, vključuje pristopa upravljanja s tveganju in PDCA (plan- do – check- act), ki ki pripomoreta k neprestanemu razvoju, saj se je avtomobilska panoga od zadnje verzije standarda spremenila.

Kakšen je prehod na nov standard?

Prehod iz ISO/TS certifikata na IATF 16949 je nujna faza za vse certificirane organizacije, ki si želijo ohraniti veljaven certifikat v avtomobilski panogi.

ISO/TS certifikat od 14. septembra 2018 ni več veljaven in ga je potrebno zamenjati z IATF 16949.

Katere so ključne prednosti certificiranja po IATF?

  • Dokažite zrelost vaše organizacije in kakovostno upravljanje sistemov vodenja ter s tem zadovoljite zahtevam najnovejših standardov v avtomobilski industriji.
  • Sposobnost obvladovanja sprememb v dobavni verigi avtomobilskih produktov in njihovem življenjskem ciklu, ki temelji na pristopu upravljanja in obvladovanja tveganj.
  • Jasen cilj neprestanega napredka (identificiranje napak, zmanjšanje variacij in odpadkov).

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047