HACCP

HACCP

Analiza nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk ali HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je sistematičen preventivni pristop k varnosti živil pred biološkimi, kemičnimi in fizičnimi tveganji v proizvodnih procesih, ki lahko povzročijo, da končni izdelek ni varen.

Na ta način HACCP poskuša preprečiti pojav tveganja in ne dopušča, da bi šele z nadzorom končnih izdelkov ugotavljali posledice pojava tveganja. Sistem HACCP se lahko uporablja v vseh fazah živilske verige, od pridelave živil do procesov proizvodnje, vključno s pakiranjem, distribucijo, itd.

Sistem HACCP je bil zasnovan v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je ameriška Nacionalna uprava za aeronavtiko in vesolje (NASA) zaprosila Pillsbury za oblikovanje in proizvodnjo prvih živil za vesoljske lete. Od takrat je HACCP mednarodno priznan kot logično orodje za prilagajanje tradicionalnih metod preverjanja sodobnemu, znanstvenemu sistemu varnosti živil. Na podlagi ocene tveganja načrti HACCP omogočajo industriji in vladi, da učinkovito dodelijo svoje vire pri vzpostavljanju in reviziji praks varne proizvodnje živil. Leta 1994 je bila ustanovljena organizacija International HACCP Alliance, ki je sprva pomagala ameriški mesni in perutninski industriji pri izvajanju HACCP, zdaj pa se je njeno članstvo razširilo na druga poklicna in industrijska področja.

HACCP torej predstavlja temelj za podjetja v živilski panogi je tudi osnova vsem ostalim živilskim standardom.

Kontaktirajte nas

BOJANA KLANČAR
PRODAJA CERTIFICIRANJA SISTEMOV VODENJA
01 475 76 74